Pareco

Professionell coach och affärsutvecklare som rustar dig och ditt företag för den framtid ni vill ha. 

För företagare som känner sig ensamma med svåra prioriteringar, vill prata med någon utanför sin vanliga krets, vill sortera sina tankar eller hitta tänkbara vägval så bjuder jag på en timmes coaching som kommer att skapa klarhet och ge energi.

Jag ger inga råd. 

Livet har lärt mig att det som motiverar och driver människor framåt kommer inifrån. Allt du behöver för ditt beslutsfattande finns inombords och det kan bara lockas fram med frågor. Och mod! Modet att lyssna till sig själv och stå kvar vid sina tankar när omgivningen och egna invanda tankemönster säger något annat. Det är lika viktigt för individen som för gruppen. Jag hjälper dig att gräva fram det som krävs av dig eller gruppen för att ni ska vara rustade att möta er framtid.