ELT Ekonomikonsult

Redovisning med fokus på rådgivning, främst högaktuellt just nu; krispaketen.

Vet du till exempel om att du som företagare aktivt måste söka stöden? Vi kan råda dig med bland annat:

 • Sänka eller ta bort preliminärskatt
 • Avsättning till periodiseringsfond höjs till 100%
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader
 • Korttidspermittering 
 • Anstånd med betalning av skatt pga betalningssvårigheter
 • Karensavdraget slopas tillfälligt
 • Krav på läkarintyg tas bort
 • Staten tar hela sjuklönekostnaden
 • Smittbärarpenning
 • Företagslån hos Almi

Vi är en mindre redovisningsbyrå i Västerås, och vi jobbar hel-digitaliserat så gott det går. Vi utför löpande redovisning, lönehantering, bokslut, deklarationer och rådgivning.

Företaget består av Malin Bergman som är auktoriserad redovisningskonsult och medlem i SRF konsulterna samt Frida Brännström, erfaren redovisningskonsult. Vi följer REX som är en branschstandard och går ut på att hålla hög kvalitet på redovisning, och följa de regelverk vi har att hålla oss till. Kontakta oss:

malin@eltekonomi.se